Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2009

Συστήματα αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτων στην ΕλλάδαΤα συστήματα αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων δημόσιας χρήσης όπου μπορούν οι πολίτες με αυτοματοποιημένο τρόπο να μισθώσουν ένα ποδήλατο και να το χρησιμοποιήσουν για όσο χρόνο θέλουν, σταθμεύοντας το στην συνέχεια σε ένα διαφορετικό σημείο στάθμευσης του συστήματος. Καθώς όλα τα σημεία είναι δικτυωμένα μεταξύ τους, το σύστημα αυτόματα ενημερώνεται και παύει να ισχύει η χρέωση.

Τα ποδήλατα δημόσιας χρήσης, έχουν μεγάλη αποδοχή διεθνώς και είναι μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη απήχηση στο κοινό. Είναι συστήματα όπου μια ομάδα ποδηλάτων είναι διαθέσιμη προς χρήση από μια ομάδα χρηστών που αποτελείται από άτομα που δεν είναι ιδιοκτήτες των ποδηλάτων. Οι λόγοι υιοθέτησης συστημάτων μίσθωσης ποδηλάτων είναι πολλοί και προφανείς. Αποτελούν το καλύτερο μέσο για την μείωση των ρύπων στην πόλη και την βελτίωση της υγείας και της φυσικής κατάστασης των χρηστών. Τελευταία σε διεθνές επίπεδο, οι Δημοτικές Αρχές έχουν ξεκινήσει να υιοθετούν ανάλογα συστημάτα ως συμπληρωματικό μέσο των υπόλοιπων δημοσίων μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι δημότες τους.

Τα συστήματα αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτων μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 2 βασικές κατηγορίες : Στα συστήματα μίσθωσης ποδηλάτων τοπικών κοινωνικών ομάδων που οργανώνονται μέσα σε τοπικές κοινωνίες, Δήμους ή μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και στα συστήματα αυτόματης ενοικίασης ποδηλάτων. Η κεντρική ιδέα είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβασης ή πολύ οικονομικής πρόσβασης σε ποδήλατα, η μείωση της κυκλοφορίας των οχημάτων στον αστικό ιστό, της μόλυνσης του περιβάλλοντος , η διευκόλυνση των υπολοίπων δημοσίων μέσων μεταφοράς και ο περιορισμός της κίνησης στην πόλη.