Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

Με ηλεκτρικά & συμβατικά ποδήλατα εφοδιάζεται και ο Δήμος Σουφλίου!


Στα πλαίσια του έργου Green Urban Territories-Better Place to Live» με ακρωνύμιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, ο Πρόεδρος της ∆ημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε, κος Καλακίκος Παναγιώτης- ∆ήμαρχος Σουφλίου, υπέγραψε εχτές 16/07/2021 με τον ∆ιευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου εταιρίας κο Γεώργιο Βουλγαρούδη, τη σχετική σύμβαση σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η εγκατάσταση είκοσι ενός (21) ηλεκτρικών ποδηλάτων και είκοσι ενός (21) συμβατικών ποδηλάτων κοινής χρήσης του αυτόματου συστήματος μίσθωσης κοινοχρήστων ποδηλάτων.


Πιο συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν:

Οκτώ (8) ηλεκτρικά και οκτώ (8) συμβατικά ποδήλατα στο ∆ήμο Αλεξανδρούπολης
Οκτώ (8) ηλεκτρικά και οκτώ (8) συμβατικά ποδήλατα στο ∆ήμο Σουφλίου
Πέντε (5) ηλεκτρικά και πέντε (5) συμβατικά ποδήλατα στο ∆ήμο Σαμοθράκης

Η ανάπτυξη και εγκατάσταση του συστήματος θα γίνει από την εταιρεία BrainBox Α.Ε. που δραστηριοποιείται με επιτυχία στον χώρο.

Το σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων είναι μια υπηρεσία καθημερινής αστικής μετακίνησης που απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες πολίτες, μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες των παραπάνω ∆ήμων και σαν στόχο έχει την προώθηση του ποδηλάτου ως εναλλακτικού μέσου οικονομικής και οικολογικής μετακίνησης, που συμβάλει τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στη βελτίωση της υγείας των πολιτών.

Η χρήση του συστήματος γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση mobile εφαρμογής, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε iOS και Android.

Η ανάπτυξη του συστήματος θα ολοκληρωθεί σε 4 μήνες οπότε και το σύστημα προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020.

Πηγές: