Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

28 ποδήλατα δημόσιας χρήσης διαθέσιμα στους πολίτες για κίνηση στον αστικό ιστό της Βέροιας


Το θέμα της γνωμοδότησης για τον κανονισμό χρήσης και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Βέροιας τέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση (στις 13:00 το μεσημέρι) της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας, στην οποία προήδρευσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, κ. Θανάσης Σιδηρόπουλος.

Το εν λόγω θέμα εισηγήθηκε η κ. Μαρούλα Γεωργιάδου από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού - Οργάνωσης - Πληροφορικής του Δήμου Βέροιας, στο οποίο και υπήρξε πρόταση από την πλευρά των μελών της Επιτροπής για τροποποίηση του κανονισμού, όσον αφορά στη λειτουργία των κοινόχρηστων ποδηλάτων.

Ειδικότερα, προτάθηκε αντί η λειτουργία των ποδηλάτων να γίνεται 7:00 το πρωί με 11 το βράδυ, να ισχύει το 7:00 το πρωί με 12 τα μεσάνυχτα, δηλαδή την παράταση του ωραρίου λειτουργίας κατά μία ώρα.

• Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής που συνεδρίασε αμέσως μετά (στις 14:30), με παρόντα μέλη τους Στέργιο Διαμάντη, Γιώργο Σοφιανίδη, Θεόδωρο Τέτο, Γιώργο Ορφανίδη, Θανάση Σιακαβάρα και προεδρεύοντος του Θεόφιλου Κορωνά, εισηγήθηκε θετικά επί του κανονισμού χρήσης και λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Βέροιας.

Το αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Βέροιας
Σημειώνεται πως το αυτοματοποιημένο σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ, στο εξής) δημόσιας χρήσης θα αποτελείται από τα παρακάτω :
• 28 ποδήλατα δημόσιας χρήσης για κίνηση σε αστικό ιστό.
• 42 ηλεκτρονικές θέσεις ασφάλισης των παραπάνω ποδηλάτων κατανεμημένες σε 4 σταθμούς μίσθωσης (Πλατεία Κόρακα, Πλατεία Ωρολογίου, Πλατεία Αγίου Αντωνίου, Πλατεία Ελιάς).
• Λογιστικό διαχείρισης του όλου συστήματος.
Το σύστημα θα πρέπει να δίνει στους χρήστες την ευχέρεια να παραλάβουν και να χρησιμοποιήσουν ένα ποδήλατο για όσο χρόνο επιθυμούν, επιστρέφοντας το σε κάποιο από τα εγκατεστημένα σημεία στάθμευσης ποδηλάτων.

Το σύστημα παρέχει:
- Ανθεκτική και αδιάβροχη κατασκευή των σταθμών.
- Ασφάλεια κλειδώματος των ποδηλάτων.
- Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης χρηστών.
- Εύκολη εγκατάσταση και μετεγκατάσταση χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές εργασίες.
Πληροφόρηση μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο για τη διαθεσιμότητα ποδηλάτων σε οποιονδήποτε από τους σταθμούς στάθμευσης.
- Πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο των συνεργείων συντήρησης για βλάβες του συστήματος.
- Πληροφόρηση του κέντρου ελέγχου για όλα τα στοιχεία λειτουργίας των χρεώσεων.

Η δε παράδοση του συστήματος αφορά στο σύνολο των εργασιών για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία σταθμών σε σημεία της πόλης της Βέροιας.
• Το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ποδηλάτων είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας, χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στα πλαίσια υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Βέροιας που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. "Κεντρική Μακεδονία" και εγκαταστάθηκαν σταθμοί μίσθωσης σε 4 σημεία της πόλης.

Κόστος και τρόποι πληρωμής
Στην υπηρεσία μπορούν να έχουν πρόσβαση περιστασιακοί χρήστες και συνδρομητές.
Οι περιστασιακοί χρήστες χρησιμοποιούν την πιστωτική τους κάρτα και οι συνδρομητές μια ειδική προπληρωμένη κάρτα συνδρομητή, που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους.
Το κόστος της υπηρεσίας, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου Βέροιας, περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος πρόσβασης και μια προοδευτική χρέωση κατά τη διάρκεια της χρήσης που προσδιορίζεται ως ακολούθως:

Συνδρομητές
Κόστος κτήσης κάρτας 0Ε
Ετήσια συνδρομή (η συνδρομή αντιστοιχεί σε χρόνο χρέωσης) 10Ε
Χρήση την 1η μισή ώρα Δωρεάν
Χρήση τα επόμενα ημίωρα 0,30 Ε (1 λεπτό το λεπτό)

Περιστασιακοί χρήστες
Χρέωση απόκτησης πρόσβασης διάρκειας 7 ημερών 3Ε-20Ε
Χρήση την 1η μισή ώρα Δωρεάν
Χρήση τα επόμενα ημίωρα 0,30 (1 λεπτό το λεπτό)
• Η χρέωση χρόνου χρήσης μετά το πρώτο ημίωρο είναι 1 λεπτό το λεπτό.
• Συνδρομητές: Οι συνδρομητές χρησιμοποιούν μια ειδική προπληρωμένη κάρτα συνδρομητή, που παραλαμβάνουν κατά την εγγραφή τους.
Η δε συνδρομητική κάρτα είναι μία προπληρωμένη κάρτα. Ο συνδρομητής, προκειμένου να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία, οφείλει να έχει διαθέσιμο χρόνο χρήσης στην κάρτα του. Η προσθήκη χρόνου χρήσης μιας συνδρομητικής κάρτας πραγματοποιείται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Βέροιας με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου.
Το ελάχιστο ποσό ανανέωσης της κάρτας με χρόνο χρήσης ποδηλάτου είναι 5Ε.
Το σύστημα μπλοκάρει προσωρινά την πρόσβαση στην υπηρεσία των συνδρομητικών καρτών εφ΄ όσον το εναπομένων ποσό είναι μικρότερο των 0,5 Ε (δεν μπορεί να χρησιμοποιείται όλος ο χρόνος κόστους της κάρτας, διότι δεν υπάρχει δυνατότητα αρνητικής χρέωσης). Τα ποσά που κατατίθενται στην κάρτα συνδρομής και δεν καταναλώνονται ως χρόνος χρήσης κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνδρομής, δεν αποδίδονται στον πελάτη στη λήξη του έτους.

                                             Πηγή :
                          https://www.imerisia-ver.gr