Τρίτη 15 Απριλίου 2014

Wander by Bicycle στο Πανεπιστήμιο Πατρών στο Αγρίνιο


Με σκοπό την διάδοση και χρησιμοποίηση του ποδηλάτου ως ένα εναλλακτικό μέσο μεταφοράς, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πατρών – Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Wander by Bicycle», παρέδωσε είκοσι συνολικά ποδήλατα και υλικό στην Πανεπιστημιούπολη.

Στον προαύλιο χώρο του κτιρίου της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποιήθηκε η παράδοση – παραλαβή όλου του υλικού προκειμένου οι φοιτητές αλλά και οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν πλέον μέσα στην Πανεπιστημιούπολη αλλά και στα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο, τα ποδήλατα, τόσο για λόγους φυσικής άσκησης και δραστηριότητας, όσο και για την εξυπηρέτηση της μεταφοράς φοιτητών και εργαζομένων στους χώρους της. Η δράση αυτή θα υλοποιηθεί και θα εποπτεύεται από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.

Θα προωθηθεί ο ποδηλατόδρομος ως μορφή βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού, θα ενθαρρυνθεί η προσέγγιση με το ποδήλατο σε μη ποδηλατικό περιβάλλον όπου συχνά εμποδίζεται λόγω του φόβου ατυχημάτων, θα προωθηθεί η δημιουργία τοπικών ποδηλατοδρόμων επηρεασμένες από την «οδό της Ευρώπης» με σκοπό την ανάπτυξη τοπικών ποδηλατικών δικτύων για ποδηλάτες» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Από την πλευρά του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Γ. Παναγιωτάκης ευχαρίστησε προσωπικά τον ίδιο τον Περιφερειάρχη κ. Κατσιφάρα για αυτή την απόφαση να δοθούν στο Πανεπιστήμιο τα ποδήλατα, παρά το γεγονός πως αρκετοί ήταν οι ενδιαφερόμενοι, ενώ επεσήμανε πως πέντε από αυτά τα ποδήλατα θα μεταφερθούν στο Αγρίνιο, στα τμήματα εκεί του Πανεπιστημίου προκειμένου οι φοιτητές να τα χρησιμοποιούν καθημερινά.

Κλείνοντας ο πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πατρών αναπληρωτής καθηγητής Απόστολος Βανταράκης δήλωσε πως «αυτά τα ποδήλατα ήλθαν συμπληρωματικά στις αθλητικές δραστηριότητες που παρέχει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές μας».

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεργάζεται με την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΔΕ , η οποία έχει αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανέρχεται στο ποσό των 117.495,96 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο «Wander by Bicycle» περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις ως εξής :

• Διαχείριση Έργου

• Υλοποίηση προωθητικών εκδηλώσεων με στόχο την ενίσχυση και υποστήριξη τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την διάδοση και χρησιμοποίηση του ποδηλάτου ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς.

• Εκπόνηση Έρευνας βιωσιμότητας Ποδηλατικών Διαδρομών, με στόχο την ανάληψη δράσεων και ενεργειών για τη βελτίωση της ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

• Παρεμβάσεις σε ποδηλατικές διαδρομές που περιλαμβάνει σηματοδότηση ποδηλατικών διαδρομών, προμήθεια ποδηλατικού υλικού.

• Συμμετοχή και διοργάνωση εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την χρήση του ποδηλάτου ως εναλλακτικό μέσο μεταφοράς.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου προβλέπεται η προμήθεια ποδηλατικού υλικού και ειδικότερα ποδηλάτων και βάσεων στάθμευσης, για την ανάπτυξη τοπικών ποδηλατικών δικτύων. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρίας ΠΔΕ προέβη στην προμήθεια των ποδηλάτων και σήμερα το ποδηλατικό υλικό παραδόθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία ΠΔΕ προς χρήση στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ειδικότερα στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, δεδομένου ότι η χρήση του ποδηλάτου από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα είναι ευρέως διαδεδομένη και με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλιστεί η αξιοποίηση του ποδηλατικού υλικού και η επίτευξη των στόχων του έργου «Wander by Bicycle».

Πηγή: 
http://www.thebest.gr/news/index/viewStory/259609

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου