Παρασκευή 12 Μαΐου 2023

Πιλοτική εφαρμογή έργου διαμοιρασμού ηλεκτρικών οχημάτων eMaaS στην Θεσσαλονίκη


 
Πιλοτική εφαρμογή έργου διαμοιρασμού ηλεκτρικών οχημάτων eMaaS στην Θεσσαλονίκη


 

Ξεκίνησε τη λειτουργία της, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η πιλοτική εφαρμογή του έργου eMaaS « Mobility as a Service » (MaaS) για την υποστήριξη υπηρεσιών διαμοιρασμού ηλεκτρικών οχημάτων. Πρόκειται για την πρώτη υπηρεσία MaaS